Cronimet PL

Hurtowy handel złomem stali nierdzewnej oraz metalami nieżelaznymi, to główny przedmiot naszej działalności. Kupujemy złom od firm, które skupują go od osób fizycznych (czyli od popularnych „skupów złomu”), od firm produkcyjnych, w których podczas procesu produkcyjnego powstają odpady metalowe, a także od firm, które likwidują infrastrukturę (złom z rozbiórki, zużyte szyny kolejowe itp.).

Zebrany materiał jest czyszczony, segregowany i wysyłany statkami lub koleją do hut w Europie i Azji.

Kontakt

Cronimet PL

Cronimet PL, jest częścią międzynarodowej grupy –  Cronimet Holding, która ma oddziały na całym świecie. Z powodzeniem działamy na polskim rynku od 2003 roku.

Nasz wysoki standard obsługi oraz jakość świadczonych usług pozwalają nam z roku na rok pozyskiwać coraz więcej klientów i osiągać czołową pozycję na rynku. Nasze doświadczenie i starania potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 w zakresie recyklingu złomu stali stopowych i metali kolorowych.

Obecnie  Cronimet PL posiada cztery oddziały w Polsce – w Kłopocie koło Inowrocławia, w Herbach koło Częstochowy, Mielcu oraz w Szczecinie, gdzie posiadamy nowoczesny terminal przeładunkowy z własnym placem i nabrzeżem, który ułatwia przeładunek z wagonów kolejowych na statki. 3 hektary powierzchni oraz najnowocześniejszy sprzęt do segregacji i załadunku złomu bezpośrednio na statki ułatwia ekspansję firmy na międzynarodowe rynki.

Cronimet PL

Inwestycja finansowana z UE

Spółka CRONIMET PL zrealizowała  projekt inwestycyjny „Budowa instalacji do odzysku odpadów (złom stalowy, stale stopowe i metale kolorowe) w Kłopocie. Projekt ten był dofinansowany w ramach działania 4.6 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Instytucją Wdrażającą był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zakończenie Projektu miało miejsce na koniec 2012 roku. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 14.587.070 PLN

Zrealizowaliśmy również projekt inwestycyjny „Budowa nowej instalacji do przygotowania odpadów zawierających Ni, Cr i Mo do procesu recyklingu”, który był sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 3.3 .

„Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych Projektu wyniosła 13.051.300 PLN, a jego zakończenie miało miejsce na koniec 2014 roku.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dowiedz się więcej
MENU
SOCIAL MEDIA