Jakość

Zależy nam na rozwoju firmy w każdym obszarze.

Dlatego podnosimy swoje kwalifikacje a zdobyte umiejętności wykorzystujemy w codziennej działalności, co zostało potwierdzone przez certyfikaty ISO.

Jakość

ISO 9001:2015

Gwarantuje:

Koncentrację na kliencie – skupienie się na aktualnych oraz przyszłych potrzebach klienta oraz działania w celu ich zaspokojenia.

Zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach, co ułatwia maksymalne wykorzystanie potencjału.

Podejście procesowe, które uwzględnia wszystkie działania organizacji jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy.

ISO 14001:2015

Certyfikat potwierdza dbałość firmy o systematyczne zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnia spełnianie wymogów prawnych oraz buduje zaufanie wśród interesariuszy. Dzięki temu firma ma realny wpływ na środowisko, poprawia konkurencyjność oraz redukuje koszty.

ISO 45001:2018

Certyfikat dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy – stanowi potwierdzenie, że Spółka dba o środowisko pracy przyjazne pracownikom, a także nieustannie poprawia wydajność w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy.

Miło nam poinformować, że zdobyliśmy również certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 z 31.03.2011, który określa kryteria kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Ponadto od maja 2012 roku stosujemy Kodeks dobrych praktyk – wprowadzony przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i recyklingu. Dbając o jak najlepszą jakość naszej pracy, na co dzień wykorzystujemy praktyki AEO (spełniając wymagania upoważnionego przedsiębiorcy), co jest usankcjonowane stosownym certyfikatem.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dowiedz się więcej
MENU
SOCIAL MEDIA