Jakość

Zależy nam na rozwoju firmy w każdym obszarze.

Dlatego podnosimy swoje kwalifikacje a zdobyte umiejętności wykorzystujemy w codziennej działalności, co zostało potwierdzone przez certyfikaty ISO.

Jakość

ISO 9001:2008  gwarantuje:

Koncentrację na kliencie – skupienie się na aktualnych oraz przyszłych potrzebach klienta oraz działania w celu ich zaspokojenia.

Zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach, co ułatwia maksymalne wykorzystanie potencjału.

Podejście procesowe, które uwzględnia wszystkie działania organizacji jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy.

ISO 14001:2004 (ochrona środowiska)

potwierdza dbałość firmy o systematyczne zmniejszanie oddziaływania na środowisko poprzez zintegrowanie procesu podejmowania decyzji związanych z ochroną środowiska z systemem zarządzania firmy. Dzięki temu firma minimalizuje niekorzystny wpływ na środowisko oraz poprawia konkurencyjność i redukuje koszty.

BS OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 jest międzynarodowym odpowiednikiem normy PN-N 18001:2004 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Miło nam poinformować, że zdobyliśmy również certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 z 31.03.2011, który określa kryteria kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Ponadto od maja 2012 roku stosujemy Kodeks dobrych praktyk – wprowadzony przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i recyklingu. Dbając o jak najlepszą jakość naszej pracy, na co dzień wykorzystujemy praktyki AEO (spełniając wymagania upoważnionego przedsiębiorcy), co jest usankcjonowane stosownym certyfikatem.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dowiedz się więcej
MENU