Ochrona Danych Osobowych

Cronimet PL Sp. z o.o.  działając w obszarze zgodności prawnej i doceniając znaczenie danych osobowych osób współpracujących zapewnia należytą staranność w tym zakresie. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Spółce.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Cronimet PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kłopot 10A 88-100 Inowrocław.

Cronimet PL Sp. z o.o. przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Infomrujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Cronimet PL Sp. z o. o. jest Pan Michał Pawłowski; kontakt poprzez adres e-mail: iod@cronimet.pl.

KTO MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Cronimet PL Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 37 RODO.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Cronimet PL Sp. z o.o. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Cronimet PL Sp. z o.o. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

 • Prawa dostępu do danych osobowych,
 • Prawa do ich sprostowania,
 • Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

JAKI JEST TRYB PROCEDOWANIA PAŃSTWA WNIOSKU?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem skrzynki e-mali, drogą pocztową, lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. W związku z tym konieczne jest podanie danych kontaktowych na jakie chcielibyście Państwo otrzymać odpowiedź. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe i nie zostanie wskazana inna forma. Pragniemy zaznaczyć, że ta forma minimalizuje również negatywny wpływ na środowisko naturalne..

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:

 • elektronicznie na adres e-mail: iod@cronimet.com.pl,
 • pisemnie na adres: Cronimet PL Sp. z o.o. Kłopot 10A 88-100 Inowrocław
 • bezpośrednio pod wskazanym powyżej adresem (zalecamy umówienie się na spotkanie ze względu na rozsianie oddziałów po całej Polsce)

JAKIE PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

W poniższych załącznika dostępne są główne obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą Spółkę.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dowiedz się więcej
MENU
SOCIAL MEDIA