Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO

03.06.2020
 • 03.06.2020
  16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
  Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

  • Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.
  • Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019.
  • Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.
 • 24.04.2020
  Termin umożliwiający prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej przedłużono do 31.12.2020 r. Powodem przedłużenia terminu jest
  pandemia koronawirusa (Dz. U. 2020 r. poz. 568).
  Artykuł 42 tej ustawy przenosi termin możliwości prowadzenia papierowych kart przekazania odpadów do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Ustawa dopuszcza (tak jak do tej pory) równolegle prowadzenie ewidencji elektronicznej i papierowej. Podmioty muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w formie papierowej wpisać do elektronicznego systemu BDO.
  Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO.
 • 31.01.2020
  BDO. PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ PROWADZENIE EWIDENCJI ODPADÓW W PAPIEROWEJ WERSJI. Do 30 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli jeszcze prowadzić ewidencję odpadów na papierze – przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa. Nowela pozwala też na taką sprawozdawczość w przypadku awarii tzw. Bazy Danych Odpadowych.
 • 18.12.2019
  Do marca 2020 r. należy wystąpić o nowe zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Bez tych decyzji nie będzie można zbierać i przetwarzać odpadów!
 • 05.11.2019
  Od 1 stycznia 2020 r. ma zostać wprowadzony elektroniczny system ewidencji odpadów oparty na dodatkowym module w bazie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ). Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zorganizuje do końca roku szereg bezpłatnych szkoleń. Informacje dotyczące szkoleń można znaleźć m.in. w urzędach marszałkowskich.
 • 23.09.2019
  Ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, które wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2019
 • 24.06.2019
  Do 6 września 2019 r należy przekazać do WIOŚ „INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE LOGOWANIE SIĘ DO WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW”
 • 30.04.2019
  W dniu 1 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W dotychczasowych wzorach ewidencji odpadów zostały usunięte m.in. pola z numerem regon  czy obowiązek przystawiania pieczątek firmowych.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dowiedz się więcej
MENU