W Sejmie rozpatrywane są poprawki…

21.01.2020

W Sejmie rozpatrywane są poprawki do projektu nowelizacji ustawy o odpadach. Zgodnie z projektem będzie możliwość jeszcze do 30 czerwca 2020 prowadzenia kart przekazania odpadów w formie papierowej. Wydłuża się również czas na składanie rocznych sprawozdań przez firmy zajmujące się wytwarzaniem, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów.

Nie oznacza to jednak, że będzie można „nie prowadzić kart przekazania odpadów” w elektronicznym systemie BDO. System nadal funkcjonuje i będzie funkcjonował, a wszystkie karty przekazania odpadów wystawione w formie papierowej będę musiały być wprowadzone do bazy.

Zmiana ma na celu „wyciągnięcie pomocnej ręki” dla zakładów które nie zdążyły uzyskać dostępu do bazy BDO i obecnie nie mogą pozbyć się odpadów.

Cookie Policy

Our site uses cookies. If You continue to use the site, you agree to our cookie policy.

Read more
MENU